Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaard
(WOU)

De Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaard (WOU) is begin 2000 opgericht en bestond uit Hans Baller, Arthur Trijbits, Geert Carree, Herman van de(n) Hout, Peter vd van de Koppel, Jeroen de Haas en Frank Versteegh.
De werkgroep werd opgericht toen Rijkswaterstaat plannen ontvouwde in het kader van het RvR (Ruimte voor de Rivier) in de Oosterbeekse Rosandepolder.

Inmiddels bestaat de WOU in een nieuw jasje uit een aantal bevlogen mensen die hun liefde voor de Rosandepolder willen inzetten om beter en natuurlijker beheer te bewerkstelligen: natuurinclusieve landbouw.
In 2020 ontstond er een volgens de WOU onwenselijke ontwikkeling toen de pacht van een aantal percelen in andere handen overging: van gras naar mais. En dit heeft grote gevolgen.

De Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaard (WOU) was destijds ernstig bezorgd over ontwikkelingen in de Rosandepolder. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkelingen was een zeer ingrijpende ontgraving van de uiterwaarden langs de Rijntakken waardoor het huidige zeer karakteristieke en fraaie rivierlandschap van de Rosandepolder tenietgedaan zou worden.

Er volgde een jarenlange strijd tegen de overheid. De WOU controleerde en verifieerde de door de overheid geproduceerde publicaties. Wij besloten toen om andere zienswijzen te publiceren over ondermeer het plan RvR (Ruimte voor rivieren) van Rijkswaterstaat .

Een van de belangrijke documenten die de WOU geproduceerd heeft was de reactie op het ‘Detailontwerp inrichting Rosandepolder’. De WOU heeft met succes het om-putten (storten van vervuild slib) kunnen voorkomen.
Wij hebben de lokale politiek en media kunnen overtuigen van de nut en de noodzaak van dit project omdat wij, in tegenstelling tot de overheid, ons strikt hebben gehouden geverifieerde feiten en correcte getallen van dit project. 

Het afgraven van de spoordijk heeft bij lange na niet de door RWS berekende waterstanddaling tot stand gebracht. Benedenstrooms heeft de maatregel nauwelijks effect.
Staatsecretaris Schultz heeft de 90 miljoen gulden kostende maatregel uiteindelijk afgedaan aan een no-regret maatregel. (Baat het niet, het schaadt ook niet).

Kortom, een mooi resultaat.