De Rijn.

Bij Spijk stroomt de Rijn Nederland binnen. Vervolgens splitst de Rijn zich af in de Waal en de IJssel.
2/3 van het water dat bij Spijk ons land binnenkomt stroomt de Waal in, 2/9 stroomt de Rijn in en 1/9 stroomt naar het noorden via de IJssel. Om ervoor te zorgen dat de IJssel bij laagwater niet droog komt te staan zijn er bij Driel en stuw en sluizen geplaatst. Bij hoogwater loopt de Rosandepolder regelmatig onder water.