Het wordt steeds mooier in de polder.

De Werkgroep Oosterbeekse Uiterwaard (WOU) heeft de eerste successen om de Rosandepolder op een natuurvriendelijker manier te beheren bereikt.

Om dit te realiseren is de WOU in gesprek met alle betrokken partijen zoals Rijkswaterstaat, de Provincie, Waterschap, Vitens, boeren, pachters, bewoners van de woonboten en dorpsbewoners met als doel natuurvriendelijker beheer te realiseren en de biodiversiteit te vergroten.
Rijkswaterstaat heeft aangegeven mee te willen denken met een natuurvriendelijker vorm van beheer en dat is een mooie start. 2022/23 is een overgangsjaar. De WOU stimuleert de provincie Gelderland om ons voorbeeld als pilot project voor de komende vijf jaar aan te merken. De eerste geluiden zijn zeer positief.
RWS heeft het beheer en onderhoud overdragen aan grote aannemerscombinaties die de opdracht meekrijgen om in samenspraak met lokale partijen, zoals de WOU, beheersplannen ontwikkelen.
Van Oord is de partij die de Rijntakken gaat onderhouden en beheren. De samenwerking met de conciërge is goed.

Ook in 2023 zijn twee percelen ingezaaid en zijn de brede akkerranden duidelijk zichtbaar. Direct was een toename van biodiversiteit te zien.

Delen van de uiterwaard willen wij terug laten brengen in de oude mozaïekstijl met o.a. kruidenrijke grassoorten die bijen en vlinders aan trekken. De WOU wil samen met de boeren aan het werk om de Rosandepolder te ontwikkelen zodat de polder net als vroeger weer habitat is voor weidevogels, insecten en vlinders. Een polder die op natuur inclusieve wijze rendeert.

Oude granen en kruidenrijke akkerranden

Het geluid van de Scholekster en het opmerkelijke gefladder van de Kievit horen thuis in de uiterwaard. Maar wist u dat slechts 3% van alle weilanden in Nederland vogelvriendelijk verbouwd worden? De WOU vindt dat weidevogels thuishoren in de Rosandepolder en daarom zijn wij in gesprek met vogelwachters zodat binnen enkele jaren een grotere biodiversiteit zal worden gerealiseerd.

Niet voor niets streken vroeger de schilders van de Veluwezoom en de Haagse School hier in de polder neer om dit unieke stukje Nederland met hun penselen vast te leggen. De Rosandepolder is meer dan een stukje Oosterbeek, het is een belangrijk onderdeel van ons nationaal erfgoed.

De Rosandepolder is “onze” achtertuin. Een mooie wandeling over het Klompenpad maakt deel uit van het genieten van de Rosandepolder. 
De polder en de strandjes zijn toegankelijk tijdens de daglicht periode.
Het is een prachtig natuurgebied waar je te gast bent.
‘The only thing you take is pictures and the only thing you leave is footprints.’

Wij houden van de Rosandepolder en willen er veel energie in stoppen. Voor onze generatie maar ook zodat volgende generaties hiervan kunnen genieten. De Rosandepolder kan alleen samen met de boeren beter worden. Niet zoals sommige politieke partijen die willen dat alle boeren verdwijnen en de natuur haar gang gaat. Dit kan niet op verantwoorde wijze in de Rosandepolder. De functie van overstroomgebied zou bij deze wijze van “teruggeven aan de natuur”  in gevaar komen. Rijkswaterstaat zal dit niet toestaan.

U begrijpt het al: er is best veel geld nodig om dit te realiseren. Het land moet eerst bouwrijp worden gemaakt en er moet veel worden ingezaaid.
Wij willen de polder terugbrengen in de staat die de oude schilders inspireerde. Helpt u ons?
Spreekt ons doel u aan en wilt u ook genieten van een levende in plaats van een dode polder?
Word dan vriend van de Rosandepolder. 
Natuurlijk kunt u ook aan de stichting doneren of nalaten.

Nieuwsflits

Van veevoer naar oude granen.

Er zijn veel manieren van boeren, van landbouw bedrijven.
Het injecteren van duizenden liters drijfmest (stikstof) blaast letterlijk de toplaag van de aarde dood.
De meeste organismen sterven af en dus verdwijnen de vogels.
Hiertegen is de WOU in verzet gekomen. Wij hebben de handen uit de mouwen gestoken en zijn aan het netwerken geslagen. Dit was niet makkelijk maar uiteindelijk heeft het resultaat geboekt.Zie de drie fotos hierboven. (aug 2022)
Het proces om de aarde weer geschikt te maken voor de verbouw van oude granen zal een paar jaar in beslag nemen.
Stap voor stap werken we aan verbetering.

De Rosandepolder video

De schilderachtige Rosandepolder gelegen aan de Veluwezoom verdient het weer tot leven te worden gewekt.
 Bekende schilders van de Oosterbeekse school als Bilders, Mauve en Koekoek schilderden geen raaigras en maisvelden maar schaapskudden en biodiverse wuivende korenvelden vol bloeiende akkerkruiden, insecten en wild.
Travel Blogger